Skontaktuj się

ASC Automatyka Systemów Chłodniczych Sp. z o. o.

Gościnna 13, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego

NIP: 527 216 59 82, Regon: 013181780

KRS: 0000058985, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Godpodarczy, Kapitał zakładowy 650 000 PLN

Konto: ING Bank Śląski S. A.: 74 1050 1012 1000 0023 0857 6186


Odwiedź nas na:

Biuro handlowe w Warszawie:

Budynek Office Plus

Gościnna 13, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego

E-mail: asc.warszawa@asc.waw.pl

Telefon/faks: 22 666 21 62, 63 i 64

Serwis:

Piotr Pietrzak

p.pietrzak@asc.waw.pl

Telefon: 22 666 21 62

Telefon komórkowy: 606 850 102