Climate Solutions dla chłodnictwa

Rozwiązania Danfoss dla klimatu pozwalają osiągać więcej przy mniejszych nakładach finansowych. Dekarbonizacja sieci ciepłowniczych czyni je bardziej elastycznymi i efektywnymi energetycznie. Redukujemy emisję CO2 przez budynki dzięki czemu stają się przyjemniejszym miejscem do życia. Gwarantujemy właścicielom domów i ich mieszkańcom mniejsze zużycie energii dzięki naszym inteligentnym technologiom.

Przepisy wynikające ze zmian klimatycznych

Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej

Wyższe oczekiwania dotyczące komfortu

Niezawodność łańcucha chłodniczego

Presja dotycząca obniżenia całkowitych kosztów


To czynniki napędzające obecne rozwiązania i instalacje na konkurencyjnym rynku. Dzięki firmie Danfoss profesjonaliści z branży HVAC-R, w tym producenci OEM, instalatorzy, hurtownicy, właściciele i użytkownicy końcowi mają dostęp do najszerszej na rynku gamy przyjaznych rozwiązań. Urządzenia są dopasowane do różnorodnych zastosowań i umożliwiają kształtowanie środowisk o regulowanej temperaturze z niemal zerowymi czasami przestojów.

Inteligentne rozwiązania automatycznie ostrzegają przed potencjalnymi awariami i pozwalają na terminowe wykonywanie rutynowych czynności serwisowych. Nasze innowacyjne i popularne rozwiązania techniczne obejmują sprężarki Turbocor, sprężarki spiralne z zaworami IDV, agregaty skraplające Optyma, mikrokanałowe i mikropłytowe wymienniki ciepła, zawory rozprężne ETS Colibri, zawory TU/T2 oraz zawory elektromagnetyczne EVR.

Zawory

Zobacz

Sterowniki elektroniczne

Zobacz

Agregaty skraplające

Zobacz

Presostaty i termostaty

Zobacz

Filtry odwadniacze

Zobacz

Wzierniki

Zobacz

Czujniki i przetworniki

Zobacz

Sprężarki

Zobacz

Wymienniki ciepła

Zobacz