Zawory

Zawory nadmiarowe ciśnieniowe VPH/VRH

Zawór nadmiarowy służy do ochrony elementów układu przed przeciążeniem w wyniku skoku ciśnienia. Ponadto zawór przeznaczony jest do regulacji/ograniczenia ciśnienia w instalacji przez odprowadzenie nadmiaru wody ze strony wysokiego ciśnienia. Zawór przeznaczony jest do wody wodociągowej i wody ultra czystej, tzn. bez jakichkolwiek dodatków. Zawory nadmiarowe są przeznaczone do kilku zastosowań: systemy gaszenia ognia, nawilżania itp.

Zawory zwrotne VCM i VCH do zastosowań wysokociśnieniowych

VCM i VCH są zaworami zwrotnymi przeznaczonymi dla wody przemysłowej i do układów odwróconej osmozy wody morskiej. Oba zawory wykonane są z materiału odpornego na korozję, który może pracować z czynnikami pod wysokim ciśnieniem i powodującymi korozję. Zarówno zawory zwrotne VCM, jak i VCH są przeznaczone dla pomp wysokociśnieniowych marki Danfoss. Zawór VCM jest zoptymalizowany do pracy z wodą morską, natomiast VCH z wodą wodociągową i ultra czystą. Zawory zapobiegają powrotowi medium pod ciśnieniem do wylotu pompy.

Zawory elektromagnetyczne do zastosowań wysokociśnieniowych

Zawory elektromagnetyczne VDH/VDHT służą do sterowania kierunkiem przepływu wody pod wysokim ciśnieniem. Zawór elektromagnetyczny to zawór dwupołożeniowy sterowany pilotem z cewką elektryczną. Zawór jest dostępny dla szerokiego zakresu przepływu i ciśnienia. Zawory te są przeznaczone do kilku zastosowań: myjnie samochodowe, stacjonarne instalacje do mycia wysokociśnieniowego, pojazdy czyszczące, układy odpylania itp. Zawory serii VDHT są przeznaczone do wielu zastosowań z czynnikami neutralnymi, zgodnymi z wykorzystywanymi materiałami uszczelnień i O-ringów. Typowymi czynnikami są woda, płyny czyszczące i lekki olej opałowy.


Poprzednia kategoria