Filtry odwadniacze

Filtry odwadniacze o wysokiej wydajności odwadniania

W dwukierunkowych filtrach odwadniaczach DMB/DCB przepływ czynnika chłodniczego zawsze odbywa się od zewnętrznej części wkładu filtra do wewnątrz. W ten sposób wszystkie cząsteczki zanieczyszczeń są zatrzymywane niezależnie od kierunku przepływu.

Filtry odwadniacze DCB składają się w 80% z sita molekularnego oraz w 20% z aktywowanego tlenku glinu, co czyni je idealnym połączeniem dla systemów, które pracują w wysokich temperaturach skraplania i wymagają wysokiej wydajności odwadniania. Szczególnie polecane są do stosowania z czynnikami chłodniczymi HCFC i olejem mineralnym, a także z czynnikami chłodniczymi HFC i olejem poliestrowym. 

Filtry odwadniacze DMB są w 100% wyposażone w rdzeń z sitem molekularnym o wysokiej wydajności odwadniania i minimalizują ryzyko tworzenia się kwasów (hydrolizy). Zalecane są do stosowania z czynnikami chłodniczymi HFC i HCFC oraz olejem poliestrowym.

Cechy i korzyści

Dwukierunkowe filtry odwadniacze

Zapewniają szybkie i skuteczne wchłanianie wilgoci oraz kwasów organicznych i nieorganicznych

Korpus filtra posiada dopuszczenie UL dla maksymalnego ciśnienia roboczego do 46 bar/667 psig

Filtry są dostępne z przyłączami do lutowania (ze stali miedziowanej) i śrubunkowymi.

Zmiana kierunku przepływu nie powoduje uwalniania zanieczyszczeń.


Poprzednia kategoria