Wzierniki

Typoszereg wzierników do zastosowań wysokociśnieniowych

Danfoss SGP to typoszereg wzierników do zastosowań wysokociśnieniowych. SGP są dostępne w wersjach zoptymalizowanych dla czynników chłodniczych współpracujących z olejem mineralnym np. HCFC oraz w wersjach zoptymalizowanych dla czynników niepalnych HFC.

Wzierniki SGP do urządzeń chłodniczych wykorzystywanych w handlu detalicznym artykułami spożywczymi są dostępne z przyłączami gwintowanymi lub do lutowania oraz w wersji wkręcanej w gniazdo, zarówno ze wskaźnikami wilgotności jak i bez nich.

Cechy i korzyści

Dobre uwidocznienie warunków przepływu

Niski poziom wycieków

Długi okres eksploatacji

Zwiększone bezpieczeństwo przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 52 bar

Niezawodność produktów zapewnia mniejsze wycieki i dłuższy okres użytkowania

Wskaźnik o szybkiej reakcji zapewnia wczesne ostrzeganie przed nadmierną ilością wilgoci


Poprzednia kategoria