Elektroniczne elementy regulacji

Regulatory elektroniczne to regulatory do inteligentnej regulacji temperatury w układach ciepłowniczych. Są one dopasowane do kluczy aplikacyjnych z zaprogramowanymi konkretnymi parametrami dla konkretnej aplikacji. W asortymencie produktów znajdują się również inteligentne regulatory pogodowe oraz panele zdalnego sterowania.


Równoważenie hydrauliczne i regulacja

Regulatory ECL

Regulatory elektroniczne to inteligentne urządzenia do regulacji temperatury. Można je dostosować do różnych układów ciepłowniczych, zapewniając wysoki poziom komfortu i optymalne wykorzystanie energii.

Regulacja pogodowa

Inteligentna regulacja pogodowa sterowana przez prawidłowo uruchomiony regulator elektroniczny optymalizuje efektywność układu ciepłowniczego poprzez obniżenie temperatury powrotu. Generuje to oszczędność energii rzędu 10–15% i gwarantuje dłuższą żywotność układu.

Panele zdalnego sterowania

W przypadku ograniczonego dostępu do piwnicy lub układu ogrzewania panele zdalnego sterowania mogą stanowić uzupełnienie regulatorów elektronicznych. Można je umieścić w dowolnym miejscu w budynku.

Klucze aplikacji

Klucze aplikacji współpracujące z elektronicznymi regulatorami ECL Comfort. Każdy klucz został zaprogramowany z zastosowaniem parametrów odpowiednich do aplikacji ciepłowniczej lub chłodzenia. Ułatwiają one instalację i konfigurację aplikacji układu ogrzewania w regulatorze ECL.


Poprzednia kategoria