Regulatory różnicy ciśnień i przepływu

Optymalna równowaga hydrauliczna i doskonała regulacja temperatury są kluczem do maksymalizacji wydajności energetycznej sieci cieplnej lub chłodzenia. Oferujemy szeroką gamę produktów i zintegrowanych rozwiązań, które sprawdzają się nawet w najbardziej wymagających warunkach instalacji ciepłowniczych. Rozwiązania automatycznej regulacji Danfoss podnoszą efektywność sieci cieplnych i pozwalają odbiorcom cieszyć się idealnym klimatem w pomieszczeniach przy zachowaniu maksymalnej wydajności energetycznej.


Regulatory różnicy ciśnień

Regulatory różnicy ciśnień są stosowane do utrzymywania stałej i obniżonej różnicy ciśnień na samym zaworze regulacyjnym z siłownikiem lub w całym układzie/węźle cieplnym. Eliminuje to wahania ciśnienia i poprawia jakość regulacji temperatury.

Regulatory różnicy ciśnień i regulatory/ograniczniki przepływu

Regulatory różnicy ciśnień i regulatory/ograniczniki przepływu regulują przepływ dostępny dla każdego odbiorcy, jak również różnicę ciśnień w węźle cieplnym. Pozwala to na skuteczne równoważenie sieci.

Zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia

Niezależne od ciśnienia zawory regulacyjne zapewniają efektywną regulację w prosty sposób.

Regulatory upustowe ciśnienia

Regulatory upustowe ciśnienia i różnicy ciśnień mogą chronić pompy zmiennoprzepływowe przed przeciążeniem w razie spadku przepływu poniżej minimalnego wydatku pompy. Odciążają one pompę/aplikację i przekazują moc cieplną do innych przyłączy.

Regulatory ciśnienia bezpieczeństwa

Regulatora ciśnienia bezpieczeństwa poprzez automatyczne otwieranie zaworu zapobiegają przekroczeniu ciśnienia przed i za zaworem.

Regulatory wielofunkcyjne

Dzięki elastycznej i modułowej konstrukcji istnieje możliwość połączenia kilku funkcji regulacyjnych w jednym regulatorze w celu spełnienia najwyższych wymagań w szerokim zakresie zastosowań.

Reduktory ciśnienia

Reduktory ciśnienia zapewniają lepszą regulację przy mniejszym obciążeniu. Ograniczenie wysokiego ciśnienia umożliwia dokładną i stabilną regulację temperatury instalacji za reduktorem ciśnienia.

Regulatory temperatury bezpośredniego działania

Termostatyczne regulatory temperatury służą do regulacji temperatury przepływu w układach przepływowych / z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej oraz układach ogrzewania. Są one stosowane w domach wielorodzinnych i budynkach komercyjnych w układach ciepłej wody użytkowej oraz w aplikacjach ciepłowniczych do ograniczenia temperatury powrotu.


Poprzednia kategoria