Zawory

Najwyższą wydajność instalacji chłodniczej lub grzewczej można osiągnąć, zapewniając optymalne równoważenie hydrauliczne i doskonałą regulację temperatury. Mamy wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie, dlatego oferujemy wysokiej jakości rozwiązania, które są innowacyjne i łatwe w użytkowaniu.


Równoważenie hydrauliczne i regulacja

Ręczne zawory równoważące

Ręczne zawory równoważące stanowią rozwiązanie z zakresu statycznego równoważenia systemów HVAC. Zawory ograniczają przepływ przez różne części instalacji grzewczych, chłodniczych i ciepłej wody użytkowej. Ponieważ ręczne zawory równoważące nie mogą reagować na zmieniające się warunki, zaleca się stosowanie ich w systemach o stałym przepływie.

Automatyczne zawory równoważące

Automatyczne zawory równoważące firmy Danfoss stanowią dynamiczne rozwiązanie do równoważenia hydraulicznego dwururowych układów grzewczych i chłodzących w systemach HVAC.

Niezależne od zmian ciśnienia zawory równoważąco-regulacyjne (PICV)

Niezależne od ciśnienia zawory równoważąco-regulacyjne (PICV) zapewniają zarówno funkcję regulacji, jak i dynamiczne równoważenie dla zastosowań HVAC. Zawory eliminują zmiany przepływu występujące w układach o zmiennym przepływie przy częściowym obciążeniu.

Siłowniki do zaworów PICV

Aby wykorzystać połączone funkcje równoważenia i regulacji zawór Danfoss AB-QM musi być wyposażony w siłownik sterowany przez termostat pokojowy lub system zarządzania budynkiem. Danfoss oferuje szeroką gamę siłowników, od siłowników termicznych wł./wył. do elektrycznych siłowników cyfrowych z magistralą komunikacyjną.

Zawory do równoważenia termicznego

Zawory termostatyczne stanowią rozwiązanie z zakresu dynamicznego równoważenia systemów ciepłej wody użytkowej. Zawory optymalizują temperaturę w instalacjach CWU o stałej cyrkulacji ciepłej wody. W rezultacie straty ciepła i ryzyko wystąpienia bakterii legionelli są znacznie zredukowane.

Kulowe zawory odcinające i przepustnice do sieci ciepłowniczych

Kulowe zawory odcinające to komponenty, które zapewniają regulację typu otwórz/zamknij w aplikacjach ciepłowniczych. W każdym węźle ciepłowniczym, elektrociepłowni, sieci cieplnej i węźle cieplnym występuje potrzeba stosowania regulacji typu otwórz/zamknij na przyłączu budynku. Regulacja zamknij/otwórz umożliwia serwisowanie, obsługę i wykonanie napraw w układzie przez okresowe zamknięcie systemu.


Zawory kulowe

Zawory kulowe służą do regulacji dwustanowej (włączania i wyłączania) przyłącza budynku. Dzielą one układ na sekcje, co umożliwia serwisowanie, konserwację i naprawy poszczególnych sekcji bez konieczności wyłączania i opróżniania całego układu.

Przepustnice

Przepustnice to komponenty, które zapewniają regulację zał./wył. (otwórz/zamknij) sieci ciepłowniczej, instalacji HVAC lub zastosowań wodnych, w których brakuje miejsca na komponenty.

Zawory regulacyjne z napędem elektrycznym i siłowniki

Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym zapewniają doskonałą regulację i efektywność w każdym budynku i w każdej aplikacji. Zawory regulacyjne z siłownikiem (MCV) Danfoss dla ciepłownictwa, chłodzenia, HVAC i centralnego ogrzewania zapewniają stabilną i precyzyjną regulację przepływu wody, mieszanin glikolu oraz pary.


Zawory grzybkowe

Zawory grzybkowe zapewniają stabilną i dokładną regulację przepływu wody. Precyzyjna regulacja temperatury zapewnia większy komfort i oszczędność energii.

Siłowniki do zaworów grzybkowych

Ulepszona ochrona przed przeciążeniem w siłownikach zmniejsza ryzyko ich uszkodzenia, co zapewnia bezproblemową pracę siłownika w układzie.

Zawory obrotowe

Zawory obrotowe są głównie przeznaczone do regulacji temperatury zasilania w układach ogrzewania, w których dopuszczalny jest pewien przeciek i w których nie jest wymagana określona charakterystyka regulacji.

Zawory strefowe zał./wył. z siłownikiem

Firma Danfoss oferuje siłowniki AMZ 112/113 w asortymencie zaworów strefowych zał./wył. z napędem siłownikowym. Są one przyjazne dla użytkownika, niezawodne, łatwe w montażu i uruchomieniu oraz pasują do każdego zastosowania i zwiększają jego elastyczność. Siłowniki AMZ są przeznaczone do stosowania w instalacjach HVAC lub centralnego ogrzewania.


Poprzednia kategoria