Zawory

Nowe serie elektrozaworów Danfoss spełniają wymagania dyrektywy RoHS 2011 & 2015, która wyklucza stosowanie substancji niebezpiecznych, takich jak: ołów, kadm, rtęć, chrom 6+, ftalany. Dzięki temu nasze zawory mogą być stosowane w instalacjach do wody pitnej.

Unikatowe zawory odporne na korozję mosiądzu – długotrwała bezawaryjna praca.

Do instalacji odcinającej wodę stosujemy szczególne wersje zaworów, wykonane ze specjalnego stopu mosiądzu DZR, odpornego na korozję i odcynkowanie, którego trwałość sięga 20 lat. W normalnych warunkach eksploatacji mosiądz wykazuje dobrą odporność na korozję w kontakcie z wodą oraz korozję atmosferyczną. Jednak w kontakcie z wodą miękką w instalacji wodociągowej, zawierającą chlor, mosiądz podlega procesowi odcynkowania. Jest on także narażony na mechanizm korozji zwany sezonowym pękaniem.

Główne cechy zaworów elektromagnetycznych Danfoss

Ograniczenie powstawania uderzeń hydraulicznych (zawory EV220B 15-50)

Wbudowany samooczyszczający się filtr zabezpieczający układ pilotowy zaworu przed drobnymi zanieczyszczeniami (zawory EV220B 15-50, 65-100)

Specjalna konstrukcja zwory utrudnia osadzanie się kamienia kotłowego w tulei

Membrana wykonana z EPDM umożliwia zastosowanie zaworów zarówno do glikolu o temperaturze ujemnej jak i do pary niskociśnieniowej o temp. do 140°C

Szeroki zakres cewek o różnych napięciach sterujących jak i o różnych stopniach ochrony IP, umożliwia zastosowanie zaworów w środowiskach wilgotnych oraz o podwyższonym zagrożeniu wybuchem (cewki Eex).

W zaworach parowych EV225B stosowana jest innowacyjna membrana, tzw. „pływający dysk” wykonana z teflonu. Zapewnia ona odporność na wysokie temperatury, do 185°C, a jednocześnie dużą wytrzymałość na uszkodzenia. Ze względu na właściwości pary powodujące korozję metali, korpus zaworów parowych wykonany jest z mosiądzu odpornego na korozję selektywną (mosiądz DZR) a gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej (AISI 316).

Przykładowe zastosowania

Układy pompowe

Urządzenia i stacje pomp przeciwpożarowych

Systemy nawadniające

Woda pitna

Odsalanie wody morskiej

Systemy przeciwzalaniowe

Systemy mycia technologicznego

Myjnie samochodowe

Sprzęt stomatologiczny

Turbiny wiatrowe

Kotły parowe

Wytwornice pary

Systemy pralnicze

Zmywarki do naczyń

Sterylizatory i autoklawy

Sterowanie basenów

Prysznice

Sauny

Spryskiwacze


Poprzednia kategoria