Pompy

Pompy wysokociśnieniowe do układów odwróconej osmozy

Pompy wysokociśnieniowe do układów odwróconej osmozy. Lądowe, przybrzeżne lub morskie — niezawodne i perspektywiczne rozwiązania dla układów odsalania. 

Pompy wysokociśnieniowe do wody wodociągowej

Pompy wysokociśnieniowe do wody wodociągowej: Pompy wysokociśnieniowe PAH do wodnych układów hydraulicznych i układów odpylania, pompy wysokociśnieniowe PAH F do zastosowań przeciwpożarowych.

Pompy wysokociśnieniowe do ultra czystej wody

Pompy wysokociśnieniowe do wody ultra czystej, tj. wody dejonizowanej, demineralizowanej lub destylowanej. Odpowiednie do newralgicznych zastosowań, takich jak czyszczenie wysokociśnieniowe, nawilżanie i chłodzenie powietrza wlotowego do turbin gazowych.

Pompy wysokociśnieniowe do zastosowań z rozpuszczalnikami chemicznymi

Pompy PAHT C Danfoss PAHT C zostały zaprojektowane do pracy z rozpuszczalnikami chemicznymi pod wysokim ciśnieniem. Pompy nadają się do różnych zastosowań wymagających niskiego lub wysokiego stężenia chemikaliów.


Poprzednia kategoria