VLT Compact Starter MCD 201 i MCD 202


Kompaktowe softstarty o dużej mocy

Dwie serie softstartów, które stanowią kompletne rozwiązanie przeznaczone do łagodnego rozruchu silników do 110 kW. MCD 201 oferuje wydajne funkcje rozruchu silnika, natomiast zaawansowana wersja MCD 202 zapewnia bardziej rozszerzoną funkcjonalność oraz dodatkowe zabezpieczenie silnika. Seria softstartów oferuje łatwy montaż na szynie DIN dla urządzeń do 30 kW, ze sterowaniem rozruchem/zatrzymaniem 2- lub 3-przewodowym oraz niezawodnym uruchamianiem (układ 4 x Ie w 6 sekund, wartości znamionowe przy rozruchu pod obciążeniem 4 x Ie w 20 sekund). Kompatybilne z uziemionymi systemami z zasilaniem w trójkącie.

Cechy i korzyści

Łatwe podłączenie softstartu do sieci Ethernet/IP, takich jak systemy PLC Rockwell

Kompaktowa budowa pozwala oszczędzać przestrzeń

Zminimalizowane koszty instalacyjne oraz wyeliminowane straty mocy dzięki wbudowanemu obejściu (bypass)

Dzięki zaawansowanym algorytmom sterowania SCR, które równoważą kształt fali wyjściowej, możliwa jest większa liczba uruchomień na godzinę oraz uzyskanie wyższych obciążeń

Całkowite koszty inwestycji są zmniejszone dzięki zabezpieczeniom silnika przed przeciążeniem

Brak zapotrzebowania na chłodzenie zewnętrzne lub przewymiarowanie, ponieważ maksymalna temperatura otoczenia wynosi 50°C bez obniżania wartości znamionowych


Poprzednia kategoria